Onze thema's

Onze partners zetten zich op verschillende manieren in voor een mooiere wereld. Onze reizen zijn gekoppeld aan zes thema's.

Waar maak jij je sterk voor?

Thema Kinderen

Geef kinderen het recht om kind te zijn!

Wij vinden het belangrijk dat kinderen plezier maken, liefde krijgen en vaardigheden voor het leven leren. Zij zijn de toekomst en daarmee de brug naar een mooiere wereld.

Werkvakanties 'kinderen'


Werelddoelen
: strijd tegen armoede; kwaliteitsonderwijs

Thema Onderwijs

Ga voor eerlijke kansen!

Wij willen dat iedereen – jong en oud – de kans krijgt om te leren en te groeien. Goed onderwijs is de sleutel voor ontwikkeling: zowel voor het individu als gemeenschap breed.

Werkvakanties 'onderwijs'


Werelddoelen
: kwaliteitsonderwijs; fatsoenlijke banen

Thema Duurzaamheid

Ga voor de lange termijn!

Wij voelen de noodzaak om bewust, zorgzaam en houdbaar om te gaan met de schepping. We gaan voor een mooiere wereld vandaag én in de toekomst.

Werkvakanties 'duurzaamheid''


Werelddoelen
: duurzaam samenleven; klimaatactie; biodiversiteit

Thema Ondernemerschap

Geef talent, dromen en visie ruimbaan!

Wij zijn ervan overtuigd dat ieder mens unieke talenten heeft. Ondernemerschap en professionele vaardigheden helpt mensen om op eigen benen te staan en hun bijdrage te leveren aan de maatschappij.

Werkvakanties 'ondernemerschap'


Werelddoelen
: strijd tegen armoede; fatsoenlijke banen; eerlijke handel

Thema Samenleven

Iedereen doet mee!

Wij geloven dat Gods liefde zichtbaar wordt wanneer er ruimte is voor ontmoeting, warmte en betrokkenheid. Dit draagt bij aan een sterke samenleving, waar iedereen erbij hoort.

Werkvakanties 'samenleven'


Werelddoelen
: strijd tegen armoede; gezondheid

Thema Weerbaarheid

Laat je hart spreken!

Wij vinden dat ieder mens waardevol is, ongeacht zijn of haar plek in de maatschappij. We reiken elkaar de hand en zo versterken we elkaar. De wereld is zoveel mooier als we oog hebben voor elkaar.

Werkvakanties 'weerbaarheid'


Werelddoelen
: fatsoenlijke banen; gelijke kansen

De werelddoelen

Onze thema’s dragen bij aan het behalen van de
duurzame ontwikkelingsdoelen van de Verenigde Naties.

Onze missie

Samen de wereld mooier maken. Die uitdaging gaan we graag aan! Wij willen met zoveel mogelijk jongeren samenwerken aan hoopvolle projecten. Iedereen is van harte welkom.

Over ons

Onze aanpak

Onze kernwaarden vormen de basis. We vinden het belangrijk om duurzaam en eerlijk te werken, onze reizen veilig en verantwoord vorm te geven, en gelijkwaardig samen te werken met onze partners.

Onze aanpak

Onze organisatie

De wereld mooier maken is ons ideaal. We willen geen eendagsvlieg zijn, daarom hebben we onze blik op de lange termijn gericht. We proberen betrouwbaar, duurzaam en innovatief te zijn.

Onze organisatie
Livingstone
© Copyright 2024 Livingstone - Privacybeleid
SGR SGRZ Calamiteitenfonds ANBI