Bestuurder Jongerenmarketing

  • Bestuursfunctie (onbezoldigd)
  • HBO-WO, 5+ jaar werkervaring
  • locatie Amersfoort
  • 6 bestuurs-ontmoetingen per jaar 
  • af en toe operationeel advies 
  • jaarlijkse bijeenkomst medewerkers

De functie

Je bent met de andere bestuurders (voorzitter, penningmeester, bestuurder portefeuille internationale partners) eindverantwoordelijk voor Livingstone. De directeur stelt in concept het jaarplan en de jaarbegroting op; het bestuur spiegelt de directeur en stuurt op een beleid dat optimaal past bij de missie, de maatschappelijke en de marktsituatie.

+

De directeur rapporteert periodiek de voortgang van het beleid. Jaarlijks is er een informele medewerkers-ontmoeting. Voor de portefeuille jongerenmarketing zoeken we iemand die ruime ervaring heeft met het betrekken van jongeren bij ‘de wereld beter/ mooier maken’; een persoon met een breed netwerk op het gebied van jongerenmarketing.

Je profiel

Je bent christen en ziet het Bijbelse ‘heb je naaste lief als jezelf’ als leidraad voor je leven. Je staat van harte achter het doel en de motivatie van Livingstone. Je hebt zelfvertrouwen en mensen weten snel wat ze aan je hebben. Je verbindt je gemakkelijk met mensen.

+

Je geeft en ontvangt feedback op een positieve manier en je ontwikkelt jezelf continue. Je bent een meester in je vak en hebt ruime bedrijfsmatige ervaring. Je voelt je optimaal thuis in een bestuursrol. Je bent op een respectvolle, stevige manier richtinggevend voor de directeur.

De randvoorwaarden

Je bestuurs-meetings vinden plaats op het kantoor in Amersfoort (bij het station), meestal van 17.00 tot 20.00 uur (incl. eten). De bestuursfunctie is een belangrijke en per definitie onbezoldigde functie.

Reageren

Wanneer deze functie uitstekend bij je past, nodigen we je uit om te solliciteren.  Schrijf daarvoor een korte, heldere motivatie en stuur deze samen met je CV op via de pagina ‘Solliciteer nu’.

Solliciteer nu

Welkom in ons team

Livingstone
© Copyright 2022 Livingstone - Privacybeleid
SGR SGRZ Calamiteitenfonds ANBI