Uit de as getrokken en tot bloei gekomen
Het verhaal van Ashot

Ashot is 12 jaar oud als zijn oma overlijdt en zijn moeder vlucht. Hij bleef alleen achter in de roestige watertank die zijn ‘huis’ genoemd werd. Kansloos, overgeleverd aan zichzelf, was de toekomst die hem leek te wachten.

Het was de lokale pastor die, samen met zijn gezin, besloot om voor deze jongen te zorgen. Maanden van intensieve strijd volgden. Ashot was geen regels en gezag gewend, maar de grootste schok was de onvoorwaardelijk liefde en geborgenheid die hij voelde in dit gezin.

Ashot deed ook mee met het kinderprogramma van het Day Care Centre in de stad. Hij leerde sociale vaardigheden, kreeg huiswerkbegeleiding, deed mee met sport- en spelactiviteiten en bovenal kreeg hij de ruimte om KIND te zijn.

Verandering door een pop
De grootste ommekeer kwam toen hem gevraagd werd, net als aan de andere kinderen in het Day Care Centre, om een pop te maken van stof en ijzerdraad. Het doel was om de kinderen te leren iets kostbaars te maken. Vol enthousiasme begon Ashot aan zijn pop tot hij op een gegeven moment boos (lees: verdrietig) werd, de pop in tweeën brak en in een afvalverbrandingston gooide. Na een aantal dagen mochten de kinderen hun pop laten zien aan de groep. Ashot zat stilletjes in het lokaal. Toen hem gevraagd werd om zijn pop te laten zien begon hij onbedaarlijk te huilen. Zijn pop lag nog in de afvalverbrandingston. Hij had niets om te laten zien.

God aan het werk
Ashot vertelde aan de lerares waar zijn pop lag en samen haalden ze de pop uit het as van de afvalverbrandingston. Die middag maakte Ashot zijn pop af en liet hem vol trots aan de kinderen zien. In de weken die volgden leerde Ashot dat zijn leven leek op dat van die pop: gebroken, weggegooid, totdat God ingreep en hem bracht in het gezin van de pastor. Ashot ontdekte dat God onvoorwaardelijk van hem houdt, dat hij kansen krijgt, keer op keer. Ashot leerde wat liefde is en bloeide op. Een jaar later heeft Ashot zijn moeder gevonden en woont bij haar. Hij is tot geloof gekomen en is gedoopt. Uit de as getrokken en tot bloei gekomen dat is wat God in zijn leven deed.

“Zo waardevol: als kinderen een plek hebben waar ze gezien worden en waar ze ruimte krijgen om op te bloeien. ”

Lees nog een verhaal

Livingstone
© Copyright 2024 Livingstone - Privacybeleid
SGR SGRZ Calamiteitenfonds ANBI