Livingstone: van droom naar beweging
Het verhaal van Livingstone (2006)

Martin Snaterse: "De jaren als bestuurslid waren voor mij leerzaam en boeiend. Het meest ben ik geraakt door de inzet van jongeren en de medewerkers. Door Steffens lef om te veranderen."

Achter de schermen
Edwin de Ruiter, Koos van Aller, Rienk van Velzen, Martin Snaterse, Dick Schilthuis, Annemieke Duits, Jacques Pijl. Dat zijn de namen van het bestuur van Stichting Livingstone in 2006. Ze doen hun werk achter de schermen. Ze ondersteunen directeur Steffen met zijn missie. Op de maandelijkse vergaderingen in één van de zolderkamers aan de Wilhelminalaan bespreken ze cijfers en dromen. Rapportages worden beoordeeld en jaarrekeningen gecontroleerd.

Zwarte cijfers
Als ik de notulen weer eens doorlees, zie ik afkortingen als `CO.Rap.2006` en `Budget.Rap.2006`. Termen die me nu niets meer zeggen. Steffen verstond de kunst in de zakelijke agenda humor in te brengen. Zo lees ik een agendapunt ‘Cash +182 tegen +6 in 2005 en +26 in 2006’. (We missen het avontuur een beetje 😉). Niet elk jaar konden de zwarte cijfers schrijven. Nu kennelijk wel.

“Als je denkt dat avontuur gevaarlijk is, probeer routine. Dat is dodelijk. Paulo Coelho”

Livingstone 7 jaar
Livingstone bestaat in 2006 zeven jaar en dat mag gevierd worden. Het waren niet alleen vette jaren. Er waren magere geweest. Toch is er vooral reden voor dankbaarheid. In de uitnodiging voor de reünie staat geschreven:

Van droom naar beweging
“De afgelopen zeven jaar groeide Livingstone uit van een droom tot een beweging. Vijfhonderd jongeren trokken dit jaar weer de wereld in en gaven hart & handen aan de medemens; bouwden daarmee plekken van hoop. Jij bent één van de mensen achter Livingstone.”

Verbinding
2006 is ook het jaar dat Livingstone verbinding zoekt met verwante organisaties: Tear, Zending over Grenzen, Compassion. Zo wordt het netwerk, waar Youth for Christ, Impulsis (ICCO) en World Servants al deel van uitmaken, uitgebreid.

Wees betrokken
De jaren als bestuurslid waren voor mij leerzaam en boeiend. Het meest ben ik geraakt door de inzet van jongeren en de medewerkers. Door Steffens lef om te veranderen. En niet weg te lopen als het minder lukt. Wat dan helpt, is terug te gaan naar je visie en missie. In het jaarverslag 2006 citeert Steffen Bono, de leadzanger van U2. Hij sprak tijdens het jaarlijkse ‘National Prayer Breakfast’ in Washington. Hij roept alle aanwezigen op, onder wie president Bush, om betrokken te raken in Gods plan met deze wereld.

Stop God te vragen
“Een aantal jaren geleden ontmoette ik een wijs man die mijn leven veranderde. Deze man vroeg me om te stoppen. Hij zei: ‘Stop ermee om God te vragen om te zegenen wat je doet. Zorg dat je betrokken raakt in wat God aan het doen is – omdat het al gezegend is.’ Dus laten we betrokken zijn in wat God aan het doen is. God … is altijd met de armen. Dat is wat God aan het doen is. Dat is wat Hij van ons vraagt om mee bezig te zijn.”

Gelovend op avontuur
De bestuursleden van toen hebben plaats gemaakt. Steffen is gebleven. Livingstone is gebleven. Al twintig jaar. Niet op routine. Maar op een gelovig avontuur.

Martin Snaterse, bestuurslid en voorzitter (2000-2007)

 

“2019: al 20 jaar Livingstone. Niet op routine, maar op een gelovig avontuur.”

Lees nog een verhaal

Livingstone
© Copyright 2024 Livingstone - Privacybeleid
SGR SGRZ Calamiteitenfonds ANBI