Werelddoelen
Samen maken we de wereld mooier

Duurzame ontwikkelingsdoelen

De Verenigde Naties

De Verenigde Naties is opgericht in 1945. Het is een samenwerkingsverband tussen maar liefst 193 landen wereldwijd, waaronder Nederland. Deze landen gaan met elkaar in gesprek over belangrijke thema’s zoals mensenrechten, onderwijs, het milieu en gelijkheid. Het doel is om met elkaar afspraken te maken en samen te werken aan een mooiere wereld voor iedereen.

17 doelen voor 2030

Wereldwijd hebben we 17 Duurzame Ontwikkelingsdoelen (SDG’s) opgesteld die we in 2030 bereikt willen hebben. Dit is een soort to-do-list om van onze wereld een betere plek te maken. De doelen gaan verder dan de Millenniumdoelen waar we tot 2015 aan werkten: ‘Het idee is dat niemand achterblijft en dat iedereen in staat moet zijn te bouwen aan een betere toekomst.’

Duurzame Ontwikkelingsdoelen

Samen maken we verschil

Livingstone en de werelddoelen

De werelddoelen spelen een belangrijke rol in de focus en werkwijze van Livingstone. Wij hebben ervoor gekozen om te investeren in zes verschillende thema’s, die stuk voor stuk bijdragen aan de duurzame ontwikkelingsdoelen. Ook in onze aanpak denken wij goed na over onze impact op de werelddoelen en doen we er alles aan om goed te zijn voor onze planeet en voor de mensen met wie we werken.

We slaan de handen ineen

De Werelddoelen zijn groot, maar het begint klein. Wij geloven dat we verschil maken door de handen ineen te slaan. Livingstone werkt daarom nauw samen met projectpartners wereldwijd. Tijdens jouw reis bezoek je deze projecten en draag je een steentje bij. Samen gaan we de strijd aan tegen armoede en honger, investeren we in onderwijs en gelijke kansen, zorgen we voor elkaar en voor onze planeet. Samen maken we de wereld mooier.

Ik praat je graag bij!

Contact

Onze missie

Samen de wereld mooier maken. Die uitdaging gaan we graag aan! Wij willen samen met jongeren wereldwijd  investeren in hoopvolle projecten en de verbinding met elkaar aangaan.

Onze missie

Onze thema's

Wij kunnen niet alles, daarom hebben we focus aangebracht in ons werk. We geven prioriteit aan: Kinderen, Onderwijs,  Ondernemerschap, Duurzaamheid, Samenleven en Weerbaarheid.

Onze thema’s

Onze aanpak

Onze kernwaarden vormen de basis. We vinden het belangrijk om duurzaam en eerlijk te werken, onze reizen veilig en verantwoord vorm te geven, en gelijkwaardig samen te werken met onze partners.

Onze aanpak
Livingstone
© Copyright 2024 Livingstone - Privacybeleid
SGR SGRZ Calamiteitenfonds ANBI