Onze organisatie
Idealisme en kwaliteit gaan hand in hand

Specialist werkvakanties

Sinds 1999 is Livingstone gespecialiseerd in werkvakanties. Tot nu toe zijn ruim 8000 jongeren en volwassenen in bijna 50 landen met Livingstone op reis geweest. Wij hebben in de loop van de jaren onze deskundigheid steeds verder ontwikkeld.

De menselijke maat

Lokale gemeenschappen hebben lokale vraagstukken. Wij werken direct samen met lokale leiders, die in hun gemeenschap staan en die goed doordachte plannen hebben gemaakt. Plannen met een menselijke maat en veel draagvlak.

Missionaire reisorganisatie

Livingstone werkt wereldwijd veel samen met partners in ontwikkelingswerk. Wij hebben veel kennis opgebouwd die we graag delen. Samen staan we sterk! Sinds 2012 werkt Livingstone daarom ook als reisorganisatie voor goede doelen.

Livingstone is een goed doel

Een goed doel

Livingstone is een goed doel. In de oprichtingsacte staat: ‘De visie en werkwijze van de stichting zijn gebaseerd op het christelijk geloof. De stichting gaat er vanuit dat God aan de mensen de opdracht heeft gegeven goed voor elkaar te zorgen: in het bijzonder voor de weerlozen en minst bedeelden.’

ANBI-keurmerk

Livingstone heeft de ANBI-status wat inhoudt dat giften aan Livingstone aftrekbaar zijn. Voor de beloning van medewerkers en directeur gebruiken we de salaristabel Sociaal Werk. Er wordt niet gewerkt met bonussen. De leden van het bestuur ontvangen voor hun werk geen vergoeding.

Jaarverslag

In het jaarverslag van Livingstone lees je wat de reizigers van Livingstone wereldwijd bereikt hebben. Je leest het financiële verslag van de stichting en de plannen voor de komende jaren. Het jaarverslag van Livingstone wordt door een onafhankelijke accountant gecontroleerd.

Bekijk het jaarverslag van 2023

Ons bestuur stelt de juiste vragen

Waarborgen voor onze reizigers

SGR (z)

Het SGR (Stichting Garantiefonds Reizen) garandeert dat je je reissom (exclusief verzekeringspremies) terugkrijgt bij een eventueel faillissement van Livingstone. Nu is Livingstone een gezonde stichting, maar er kan uiteraard altijd iets groots en onvoorziens gebeuren. Het SGRZ (zakelijk) geldt voor reizen voor organisaties en bedrijven.

Calamiteitenfonds

Het Calamiteitenfonds betaalt de extra kosten die ontstaan doordat een reis wordt aangepast, bijvoorbeeld door een natuurramp of ernstige onlusten in het land van bestemming. Als de reis moet worden afgebroken dan zorgt het fonds voor een vergoeding voor de niet genoten reisdagen.

 

Premium zakenreisverzekering

Via Livingstone kun je meedoen met de collectieve premium zakenreisverzekering van Allianz. Hier vind je goede dekkingen, inclusief dekking vrijwilligerswerk, molest en 100% van je medische kosten.
Hier kun je een schade melden.

 

Onze Missie

Samen de wereld mooier maken. Die uitdaging gaan we graag aan! Wij willen samen met jongeren wereldwijd  investeren in hoopvolle projecten en de verbinding met elkaar aangaan.

Onze missie

Onze aanpak

Onze kernwaarden vormen de basis. We vinden het belangrijk om duurzaam en eerlijk te werken, onze reizen veilig en verantwoord vorm te geven, en gelijkwaardig samen te werken met onze partners.

Onze aanpak

Onze thema's

Wij kunnen niet alles, daarom hebben we focus aangebracht in ons werk. We geven prioriteit aan: Kinderen, Onderwijs,  Ondernemerschap, Duurzaamheid, Samenleven en Weerbaarheid.

Onze thema's
Livingstone
© Copyright 2024 Livingstone - Privacybeleid
SGR SGRZ Calamiteitenfonds ANBI