Onze organisatie
Idealisme en kwaliteit gaan hand in hand

Specialist werkvakanties

Sinds 1999 is Livingstone gespecialiseerd in werkvakanties. Tot nu toe zijn ruim 8000 jongeren en volwassenen in bijna 50 landen met Livingstone op reis geweest. Wij hebben in de loop van de jaren onze deskundigheid steeds verder ontwikkeld.

De menselijke maat

Lokale gemeenschappen hebben lokale vraagstukken. Wij werken direct samen met lokale leiders, die in hun gemeenschap staan en die goed doordachte plannen hebben gemaakt. Plannen met een menselijke maat en veel draagvlak.

Missionair reisbureau

Livingstone werkt wereldwijd veel samen met partners in ontwikkelingswerk. Wij hebben veel kennis opgebouwd die we graag delen. Samen staan we sterk! Sinds 2012 werkt Livingstone daarom ook als reisbureau voor goede doelen.

Livingstone is een goed doel

Een goed doel

Livingstone is een goed doel. In de oprichtingsacte staat: ‘De visie en werkwijze van de stichting zijn gebaseerd op het christelijk geloof. De stichting gaat er vanuit dat God aan de mensen de opdracht heeft gegeven goed voor elkaar te zorgen: in het bijzonder voor de weerlozen en minst bedeelden.’

ANBI-keurmerk

Livingstone heeft de ANBI-status. Giften aan Livingstone aftrekbaar zijn. Voor de beloning van medewerkers en directeur gebruiken we de salaristabel Sociaal Werk. Er wordt niet gewerkt met bonussen. De leden van het bestuur ontvangen voor hun werk geen vergoeding.

Jaarverslag

In het jaarverslag van Livingstone lees je wat de reizigers van Livingstone wereldwijd bereikt hebben. Je leest het financiële verslag van de stichting en de plannen voor de komende jaren. Het jaarverslag van Livingstone wordt door een onafhankelijke accountant gecontroleerd.

Bekijk het jaarverslag

Ons bestuur stelt de juiste vragen

Waarborgen voor onze reizigers

SGR

Het SGR (Stichting Garantiefonds Reizen) garandeert dat je je reissom (exclusief verzekeringspremies) terugkrijgt bij een eventueel faillissement van Livingstone. Nu is Livingstone een gezonde stichting, maar er kan uiteraard altijd iets groots en onvoorziens gebeuren.

Calamiteitenfonds

Het Calamiteitenfonds betaalt de extra kosten die ontstaan doordat een reis wordt aangepast, bijvoorbeeld door een natuurramp of ernstige onlusten in het land van bestemming. Als de reis moet worden afgebroken dan zorgt het fonds voor een vergoeding voor de niet genoten reisdagen.

SGRz

Het SGRZ is het zakelijke zusje van SGR en is bedoeld voor de zakelijke markt. SGRZ biedt een garantie voor insolventie van aanbieders van groeps- en incentivereizen (MICE), schoolreizen en zakelijke reizen. De opdrachtgevers van deze reizen zijn bedrijven, ondernemingen, groepen, etc.

Onze Missie

Samen de wereld mooier maken. Die uitdaging gaan we graag aan! Wij willen samen met jongeren wereldwijd  investeren in hoopvolle projecten en de verbinding met elkaar aangaan.

Onze missie

Onze aanpak

Onze kernwaarden vormen de basis. We vinden het belangrijk om duurzaam en eerlijk te werken, onze reizen veilig en verantwoord vorm te geven, en gelijkwaardig samen te werken met onze partners.

Onze aanpak

Onze thema's

Wij kunnen niet alles, daarom hebben we focus aangebracht in ons werk. We geven prioriteit aan: Kinderen, Onderwijs,  Ondernemerschap, Duurzaamheid, Samenleven en Weerbaarheid.

Onze thema's
Annemarie

Ik vertel je graag over onze organisatie

Contact
Livingstone
© Copyright 2022 Livingstone - Privacybeleid
SGR SGRZ Calamiteitenfonds ANBI