Verslag 2020

Introductie

Voor je ligt het verslag van een heel bijzonder jaar, een jaar zoals we dat nog niet eerder meemaakten. In antwoord op de enorme uitdaging die de Corona-crisis ons en onze projectpartners gaf, hebben wij samen met onze reizigers en onze overheid op een bijzondere manier samengewerkt.

We zijn blij en dankbaar met waar we nu staan. Misschien wel meer dan ooit hebben we gemerkt dat God is er. We zien nog steeds bewogen jongeren en sterke partners voor wie we er de komende jaren volop willen zijn.

Organisatorisch verslag

Inleiding

Het omgaan met de corona-crisis gaf ons als team een grote uitdaging. We hebben gemerkt dat we met een gezonde mentaliteit en met de inzet van verwachte en onverwachte talenten ook met deze situatie hebben kunnen omgaan. Wij gaan gemotiveerd door en blijven jongeren verbinden aan onze mooie projecten wereldwijd. Onze missie blijft dezelfde: Samen maken we de wereld mooier! Lees het verder in ons organisatorisch verslag.

Download organisatorisch verslag

Activiteitenverslag

Inleiding

Vanuit Nederland hebben wij het afgelopen jaar gelukkig veel kunnen betekenen voor onze projecten en projectpartners. Door diverse donaties kon er op een aantal van onze projecten geïnvesteerd worden. Zo werd in Ghana een waterput geslagen en kon men in Tanzania melkkoeien aanschaffen. In Oeganda werd geïnvesteerd in onderwijs en in Italië kregen daklozen hulp. Op veel projecten zijn voedselpakketten en hygiëneproducten uitgedeeld. In ons activiteitenverslag kun je hier meer over lezen.

Note: een deel van de gebruikte foto’s is vóór 2020 gemaakt.

Afrika Europa Overig Download activiteitenverslag

Jaarrekening

Introductie

Samen met een zeer goed participerende overheid en onze goedwillende reizigers, konden we dit jaar bijna zonder verlies afsluiten. We zijn trots op ons netwerk en het motiveerde ons extra ons beste beentje voor te zetten. We kijken hoopvol de toekomst in en blijven werken aan onze mooie missie.

Download jaarrekening

Heb je nog vragen?

Contact opnemen
Livingstone
© Copyright 2024 Livingstone - Privacybeleid
SGR SGRZ Calamiteitenfonds ANBI